Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
885352

Chiếu phim tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại Thôn Thọ Phú xã Kiên Thọ

Ngày 23/10/2023 14:38:14

Chiếu phim tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại Thôn Thọ Phú xã Kiên Thọ

Tối ngày 10 tháng 10 năm 20123 Chiếu phim tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đội chiếu phim số 03 thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tại Thôn Thọ Phú xã Kiên Thọ.
Ảnh chiếu phim tại thôn THọ Phú.jpg

ảnh chiếu phim thôn Thọ Phú2.jpg

Thông qua những thước phim tư liệu quý giá về Đảng và Bác Hồ kính yêu nhằm khái quát và làm nổi bật những thành tựu, những chặng đường phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, và ý chí tự lực, tự cường, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến các chính sách pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, HIV, mua bán người, các chủ trương bảo vệ biển đảo, biên giới đất liền… và các chương trình phổ biến kiến thức khoa học, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gương người tốt việc tốt… góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; củng cố và nhân lên niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng .

Chiếu phim tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại Thôn Thọ Phú xã Kiên Thọ

Đăng lúc: 23/10/2023 14:38:14 (GMT+7)

Chiếu phim tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại Thôn Thọ Phú xã Kiên Thọ

Tối ngày 10 tháng 10 năm 20123 Chiếu phim tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đội chiếu phim số 03 thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tại Thôn Thọ Phú xã Kiên Thọ.
Ảnh chiếu phim tại thôn THọ Phú.jpg

ảnh chiếu phim thôn Thọ Phú2.jpg

Thông qua những thước phim tư liệu quý giá về Đảng và Bác Hồ kính yêu nhằm khái quát và làm nổi bật những thành tựu, những chặng đường phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, và ý chí tự lực, tự cường, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến các chính sách pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, HIV, mua bán người, các chủ trương bảo vệ biển đảo, biên giới đất liền… và các chương trình phổ biến kiến thức khoa học, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gương người tốt việc tốt… góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; củng cố và nhân lên niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng .
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC