Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
885352

lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng xã

Ngày 12/10/2023 15:47:54

lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng xã


Sáng ngày 08/10/2023, tại hội trường UBND xã Kiên Thọ, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Kiên Thọ tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam 02/10/2023; khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng xã; khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023.
Tại buổi lễ nghe Đồng Chí Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hội khuyến học xã báo cáo Truyền thống của Hội khuyến học Việt Nam 02/10/2023 và ôn lại truyền thống 27 năm hội khuyến học Việt Nam xây dựng và trưởng thành, những kết quả nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài của xã Kiên Thọ trong năm học 2022 - 2023.

khai giảng trung tâm 2.jpg
khai giảng trung tâm5.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban Chỉ đạo XDXHHT xã Phát động tuần lễ học tập suốt đời.
ảnh khai giảng trung tâm1.jpg

Với Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 là: " Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số"

 

Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất; Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập. Trong bối cảnh hiện nay, việc tổ chức các hoạt động học tập phải có hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện và tình hình thực tế của địa phương. Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời. Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, nhân dân trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân hiện nay.
khai giảng trung tâm4.jpg
Tại buổi lễ Nghe Đồng chí: Nguyễn Văn Xuyên - Phó giám đốc Trung tâm học tập học tập Cộng Đồng xã đọc diễn văn Khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng (đánh giá kết quả hoạt động năm học 2021 - 2022; nhiệm vụ năm học 2022 - 2023) phát động phong trào khuyến học, khuyến tài; tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của “Học tập suất đời”, vai trò của TTHTCĐ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, 
Tại buổi lễ nghe Đồng chí: Trương Minh Đạt- Huyện ủy viên – BT.Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo buổi lễ và đánh trống khai giảng năm học mới.
khai giảng trung tâm 3.jpg
Tại buổi lễ, hội khuyến học  xã đã trao phần thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023.

 

 
 khen thưởng học sinh giỏi.jpg 

lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng xã

Đăng lúc: 12/10/2023 15:47:54 (GMT+7)

lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng xã


Sáng ngày 08/10/2023, tại hội trường UBND xã Kiên Thọ, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Kiên Thọ tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam 02/10/2023; khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng xã; khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023.
Tại buổi lễ nghe Đồng Chí Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hội khuyến học xã báo cáo Truyền thống của Hội khuyến học Việt Nam 02/10/2023 và ôn lại truyền thống 27 năm hội khuyến học Việt Nam xây dựng và trưởng thành, những kết quả nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài của xã Kiên Thọ trong năm học 2022 - 2023.

khai giảng trung tâm 2.jpg
khai giảng trung tâm5.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban Chỉ đạo XDXHHT xã Phát động tuần lễ học tập suốt đời.
ảnh khai giảng trung tâm1.jpg

Với Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 là: " Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số"

 

Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất; Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập. Trong bối cảnh hiện nay, việc tổ chức các hoạt động học tập phải có hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện và tình hình thực tế của địa phương. Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời. Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, nhân dân trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân hiện nay.
khai giảng trung tâm4.jpg
Tại buổi lễ Nghe Đồng chí: Nguyễn Văn Xuyên - Phó giám đốc Trung tâm học tập học tập Cộng Đồng xã đọc diễn văn Khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng (đánh giá kết quả hoạt động năm học 2021 - 2022; nhiệm vụ năm học 2022 - 2023) phát động phong trào khuyến học, khuyến tài; tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của “Học tập suất đời”, vai trò của TTHTCĐ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, 
Tại buổi lễ nghe Đồng chí: Trương Minh Đạt- Huyện ủy viên – BT.Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo buổi lễ và đánh trống khai giảng năm học mới.
khai giảng trung tâm 3.jpg
Tại buổi lễ, hội khuyến học  xã đã trao phần thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023.

 

 
 khen thưởng học sinh giỏi.jpg 

công khai TTHC