Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
885352

KẾ HOẠCH HÀKẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023

Ngày 06/03/2023 09:43:57

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023

                KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 341 /QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND xã Kiên Thọ)
Năm 2023, là năm có ý nghĩa hết sức: Năm tổ chức sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, là năm nhân dân các dân tộc trong xã có nhiều thuận lợi để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 22 tháng 12 năm 2022 BCH Đảng bộ xã Kiên Thọ đã ban hành Nghị quyết số: 38- NQ/ĐU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Ngày 28/12/2022 HĐND xã khóa XX, kỳ họp thứ ba đã ban hành Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Để cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, các bộ phận chuyện môn xã, các làng tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 UBND xã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 với các nội dung cụ thể sau:
 A. TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2023 
1. Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023. 
2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển. Tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả. 
3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kéo dài liên quan đến quyền sử dụng đất; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai.
 4. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 
5. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2023; quản lý chặt chẽ chi ngân sách Nhà nước theo quy định. 
6. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; thực hiện công tác y tế dự phòng theo phương châm tích cực, chủ động, không để dịch lớn xảy ra. Tăng cường công tác quản lý đảm bảo vệ sinh ATTP. 
7. Tập trung thực hiện có hiệu quả Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo. Tăng cường công tác tiếp công dân, dành thời gian đối thoại với nhân dân, quan tâm đến công tác dân vận chính quyền. Xử lý, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường. 
8. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động gắn với tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo; nắm chắc đời sống nhân dân để có phương án cứu trợ kịp thời. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, triển khai có hiệu quả đề án về phát triển du lịch, bảo tồn bản sắc văn hóa. 
9. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức dạy học theo nội dung, chương trình và hướng dẫn, chỉ đạo của Phòng giáo dục.
10. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng. 
11. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. 
C. CÁC CHỈ TIÊU, VỀ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN NĂM 2023 (THEO NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY - HĐND XÃ GIAO ) 
1. Về kinh tế (10 chỉ tiêu)
 (1). Thu nhập bình quân đầu người là 53.800.000 đồng/người/năm.
 (2). Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng CNC: 03 ha.
 (3). Tổng sản lượng lương thực năm 2023: 4.780 tấn. 
(4). Diện tích, năng xuất, sản lượng các cây trồng chủ yêu năm 2023 là: 1.190 ha. Trong đó: + Diện tích cấy lúa cả năm 600 ha, năng xuất 62 tạ/ha; sản lượng: 3.720 tấn. + Diện tích trồng ngô: 200 ha, năng xuất 53 tạ/ha; sản lượng: 1.060 tấn. + Diện tích Sắn: 297 ha. Năng xuất: 250 tạ/ha. Sản lượng: 7.425 tấn. + Diện tích Mía: 90 ha, năng xuất: 815 tạ/ha; sản lượng: 7.335 tấn. + Diện tích cây gai xanh: 03 ha (Kiên Minh, Thống Nhất, Xuân Thành), năng xuất: 30 tạ/ha; sản lượng: 9 tấn.
 (5). Tổng đàn gia súc, gia cầm: 116.993 con, Trong đó: Đàn trâu 1.239 con; Đàn bò 344 con; Đàn lợn 5.410 con ; Đàn gia cầm 110.000 con. (6). Sản lượng nuôi trồng thủy sản là 13 tấn/năm. 
 (7). Số DN phát triển mới: 03 DN, Phát triển trang trại: 01 (Trang trại trồng trọt thôn Xuân Thành). 
(8). Tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 16% chỉ tiêu huyện giao.
 (9). Giữ vững xã đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM. Giữ vững 11/11 thôn đạt chuẩn 14/14 tiêu chí NTM. 
4 - Xây dựng NTM nâng cao và Thôn NTM kiểu mẫu: Xây dựng xã NTM nâng cao: 02 tiêu chí(tiêu chí: Quy hoạch; Tổ chức sản xuất) +Xây dựng Thôn NTM kiểu mẫu là 01 thôn (Đội 1). (10) Đường giao thông được cứng hóa 1.6 km. 
2. Về văn hóa - xã hội (08 chỉ tiêu) (11). Tỷ lệ Tăng dân số tự nhiên 0,73% (12). Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,8% (86 hộ) (13). Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,5 % (45hộ) (14). Tỷ lệ dân số tham gia BHYT: 93,1% (10.912/11.721 người). (15). Tỷ lệ Hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn 86% (xây mới 30 hộ) (16). Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng: 98%. (17). Tỷ lệ Làng văn hóa và gia đình văn hóa, trong đó: Gia đình văn hóa 77 %; Làng văn hóa đạt 90%. (18). Thôn đạt tiêu chuẩn kiểu ẫu theo lời dạy Chủ tịch HCM 01 thôn. 3. Về môi trường (03 chỉ tiêu). (19). Tỷ lệ che phủ rừng 14,8%. Trong đó: Trồng rừng mới 11 ha, bảo vệ rừng hiện có 411 ha; (20). Tỷ lệ dân số dùng nước hợp vệ sinh đạt 99%; dùng nước sạch đạt 73% trở lên. (21). Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại hộ gia đình 17 %. 
4. Quốc phòng, an ninh (02 chỉ tiêu).
 4. 1. Công tác Quốc phòng: - Tổ chức đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 đạt 100%. - Tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất đảm bảo quân số tham gia đạt 100%. - Xây dựng đơn vị, thôn đội dân quân an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Bảo quản tốt vũ khí trang thiết bị đúng quy định đạt 100%. 5.2. Công tác An ninh trật tự: - Khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”: đạt 90% trở lên. - Duy trì mô hình và phong trào tiếng kẻng bình yên hiệu quả, thiết thực đạt 100% . - Thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh…: đạt 90% trở lên. - Xây dựng Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không có cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật, đạt 100%. - Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đạt 100%.
 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: 
1. Về kinh tế. - Sản xuất nông nghiệp: Ổn định diện tích các cây trồng chính như: Lúa: 600 ha; Ngô: 200 ha; Sắn 297 ha; Mía 90 ha; cây gai xanh 03 ha. Áp dụng các biện pháp thâm canh tăng 5 năng suất, chất lượng, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, cải tạo và đưa các loại giống mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất tập trung ở các thôn Thọ Phú, Kiên Minh; Đức Thịnh; Thành Sơn; Thống Nhất; Làng 11, Xuân Thành; Thành công; Thọ Liên. - Về chăn nuôi: Vận dụng cơ chế hỗ trợ chăn nuôi của Nhà nước, đẩy mạnh chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi. Định hướng cho nhân dân chăn nuôi, gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất theo hướng “Chuỗi giá trị” Tập trung xây dựng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại. Các mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê, tập trung ở các thôn Thành Công; Thôn 11; Thôn Thống nhất; Thôn Xuân Thành, Thọ Liên. Các mô hình chăn nuôi lợn, gà tập trung ở các thôn Kiên Minh; Thọ Phú, Thành Sơn; Thống Nhất; Xuân Thành. - Về thủy sản: Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư có hiệu quả diện tích ao, hồ để nuôi trồng thuỷ sản; đồng thời cần xây dựng các quy trình nuôi cá, nuôi ốc nhồi để tăng năng suất, sản lượng đối với các thôn (Thành Sơn, Thọ Liên, Kiên Minh; Xuân Thành; Thôn 11; Thống Nhất; Đức Thịnh; Thành Công; Thọ Phú, Đội 1). - Phát triển lâm nghiệp: bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 14,8%, bảo vệ rừng hiện có là 411ha, trồng rừng mới 11 ha, tuyên truyền, triển khai cho nhân dân các thôn có diện tích đất lâm nghiệp (thôn Thành Công; Thành Sơn; Thọ Liên; Kiên Minh; Thọ Phú; Đức Thịnh; Thôn11; Thống Nhất) trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao như: lim, lát, dổi, keo…. - Huy động các nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao , phấn đấu có 01 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. + Xây dựng xã các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao: Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đường giao thông nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ: Xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, “lấy sức dân để lo cho dân”. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Huy động và lồng ghép các nguồn lực để bê tông hóa giao thông nông thôn, phục vụ đi lại và lưu thông hàng hóa của nhân dân, đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, hàng rào cây xanh, vệ sinh môi trường; phát động phong trào chỉnh trang khuân viên, nhà ở, xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp” và an toàn, khu dân cư không tội phạm, tệ nạn xã hội”. Phấn đấu năm 2023 đạt 02 tiêu chí gồm tiêu chí: Quy hoạch; Tổ chức sản xuất; 01 Thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu là thôn đội 1. - Về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Tranh thủ tối đa các nguồn lực làm đòn bẩy để phát triển công nghiệp, tạo điều kiên thuận lợi trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn xã như Nhà máy May - Dày da xuất khẩu triển khai trên địa bàn, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế, mở rộng các cơ sở sản xuất, 6 chế biến công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, nông sản; chế biến gỗ gia dụng, đồ mỹ nghệ tập trung ở các thôn Ba Si; Thọ Liên; Kiên Minh; Thọ Phú. - Phát triển thương mai - dịch vụ. Khuyến khích mở rộng phát triển dịch vụ, thương mại; khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển hình thành các loại hình dịch vụ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ cá nhân đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ nhà hàng, cung ứng hàng hóa, bán buôn, bán lẻ đến tận các thôn; giới thiệu các sản phẩm nông, lâm sản, gia súc, gia cầm; các loại quả cam, bưởi, Mít, Mật ong; Dưa vàng 369; các vật nuôi từ gia súc, gia cầm …, tập trung chủ yếu dọc theo đường Hồ Chí Minh (Thôn Thành Công; Thọ Liên; Ba Si; Kiên Minh; Thọ Phú). - Tăng cường quản lý tài chính, hoạt động tín dụng ngân hàng. - Đẩy mạnh phát triển các nguồn thu, thực hiện tốt luật thuế, thu đúng, thu đủ, tăng thu ngân sách, phấn đấu tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân năm 16%. Tăng cường quản lý giám sát, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đảm bảo chi đúng chi đủ, kịp thời, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. - Tăng cường quản lý, sử dụng vốn vay, chú trọng cho việc mở rộng phát triển sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm, nhất là vốn vay ưu đãi, nhằm sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. - Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. + Thực hiện quy hoạch chung đô thị Ba Si Kiên Thọ đến năm 2040. Công khai quản lý và thực hiện đúng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; Quản lý tốt hành lang giao thông; làm tốt công tác lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư và MB đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện về tài chính đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là phát triển giao thông nông thôn. + Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tuyên truyền cho nhân dân không xả rác bừa bãi, tăng cường kiểm tra về việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, thường xuyên thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình phấn đấu 17%. Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho các hộ vay vốn xây dựng các công trình nước sạch vệ sinh môi trường, phấn đấu tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 100%; trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch đạt 73%. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 
2.Văn hóa - xã hội: Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan văn hóa, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 77%; Làng văn hóa đạt 90% trở lên. Thực 7 hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện hương ước của thôn; khuyến khích xã hội hóa, đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn. - Đổi mới phương thức dạy và học, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát động phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” xây dựng xã hội học tập, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục. Coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường cơ sở vật chất trường học; Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện trong giáo dục và đào tạo, nâng cao mặt bằng dân trí giữa các thôn. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, dòng họ học tập; cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào về giáo dục. Phấn đấu năm 2023 đạt được 1 trường được công nhận lại chuẩn gia(Trường THCS Kiên Thọ). - Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết TW 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Duy trì tổ chức ngày lễ hội truyền thống văn hóa thể thao của xã vào ngày mùng 7- 8 tháng giêng và gắn liền lễ hội Lam Kinh năm 2023. - Về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân, trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hằng năm đạt 98%; làm tốt công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 10.912 người = 93.1%. Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ nên sinh đủ hai con, chăm sóc tốt sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Phấn đấu tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm dưới 0,73%. - Thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tập trung tạo việc làm, đưa lao động đi xuất khẩu lao động nước ngoài. hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn 86% trong đó xây mới 30 hộ. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo bình quân năm giảm 86 hộ nghèo = 2,8 %, hộ cận nghèo giảm được 45 hộ cận nghèo = 1.5%. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các đối tượng bảo trợ người có công, gia đình chính sách, các đối tượng xã hội theo quy định của nhà nước. Thực hiện đúng chế độ, duy trì, phát triển các loại quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” để tăng nguồn hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo. 3. Quốc phòng - an ninh. - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng dân quân, dự bị động viên nâng cao nhận thức về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chủ động phòng, chống và làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. 8 - Tập trung xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên đạt chất lượng cao; lấy xây dựng chính trị làm cơ sở gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng tại xã, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. - Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt Đề án 375, Chỉ thị số 10 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; giữ vững ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn xã. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và giải quyết tốt các vấn đề về tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho nhân dân. Duy trì và phát triển phong trào “tiếng kẻng bình yên”. Phấn đấu tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 90 % trở lên. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các đồng chí cán bộ, công chức xã, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, trưởng làng khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình, chủ động phối hợp với các đơn vị, các bộ phận có liên quan để tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả theo tiến độ thời gian quy định. 
2. UBND xã phân công các đồng chí Chủ tịch, các phó chủ tịch, Ủy viên UBND xã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, các thôn lĩnh vực phụ trách trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch. 
3. Giao Văn phòng UBND xã theo dõi chặt chẽ các công việc mà UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao cho các làng, các nhà trường, trạm y tế, các đồng chí cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Định kỳ tổng hợp tình hình kết quả thực hiện báo cáo UBND xã.
 4. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 theo nghị quyết HĐND xã và các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND xã./
                KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 341 /QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND xã Kiên Thọ)
Năm 2023, là năm có ý nghĩa hết sức: Năm tổ chức sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, là năm nhân dân các dân tộc trong xã có nhiều thuận lợi để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 22 tháng 12 năm 2022 BCH Đảng bộ xã Kiên Thọ đã ban hành Nghị quyết số: 38- NQ/ĐU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Ngày 28/12/2022 HĐND xã khóa XX, kỳ họp thứ ba đã ban hành Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Để cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, các bộ phận chuyện môn xã, các làng tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 UBND xã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 với các nội dung cụ thể sau:
 A. TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2023 
1. Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023. 
2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển. Tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả. 
3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kéo dài liên quan đến quyền sử dụng đất; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai.
 4. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 
5. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2023; quản lý chặt chẽ chi ngân sách Nhà nước theo quy định. 
6. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; thực hiện công tác y tế dự phòng theo phương châm tích cực, chủ động, không để dịch lớn xảy ra. Tăng cường công tác quản lý đảm bảo vệ sinh ATTP. 
7. Tập trung thực hiện có hiệu quả Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo. Tăng cường công tác tiếp công dân, dành thời gian đối thoại với nhân dân, quan tâm đến công tác dân vận chính quyền. Xử lý, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường. 
8. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động gắn với tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo; nắm chắc đời sống nhân dân để có phương án cứu trợ kịp thời. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, triển khai có hiệu quả đề án về phát triển du lịch, bảo tồn bản sắc văn hóa. 
9. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức dạy học theo nội dung, chương trình và hướng dẫn, chỉ đạo của Phòng giáo dục.
10. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng. 
11. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. 
C. CÁC CHỈ TIÊU, VỀ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN NĂM 2023 (THEO NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY - HĐND XÃ GIAO ) 
1. Về kinh tế (10 chỉ tiêu)
 (1). Thu nhập bình quân đầu người là 53.800.000 đồng/người/năm.
 (2). Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng CNC: 03 ha.
 (3). Tổng sản lượng lương thực năm 2023: 4.780 tấn. 
(4). Diện tích, năng xuất, sản lượng các cây trồng chủ yêu năm 2023 là: 1.190 ha. Trong đó: + Diện tích cấy lúa cả năm 600 ha, năng xuất 62 tạ/ha; sản lượng: 3.720 tấn. + Diện tích trồng ngô: 200 ha, năng xuất 53 tạ/ha; sản lượng: 1.060 tấn. + Diện tích Sắn: 297 ha. Năng xuất: 250 tạ/ha. Sản lượng: 7.425 tấn. + Diện tích Mía: 90 ha, năng xuất: 815 tạ/ha; sản lượng: 7.335 tấn. + Diện tích cây gai xanh: 03 ha (Kiên Minh, Thống Nhất, Xuân Thành), năng xuất: 30 tạ/ha; sản lượng: 9 tấn.
 (5). Tổng đàn gia súc, gia cầm: 116.993 con, Trong đó: Đàn trâu 1.239 con; Đàn bò 344 con; Đàn lợn 5.410 con ; Đàn gia cầm 110.000 con. (6). Sản lượng nuôi trồng thủy sản là 13 tấn/năm. 
 (7). Số DN phát triển mới: 03 DN, Phát triển trang trại: 01 (Trang trại trồng trọt thôn Xuân Thành). 
(8). Tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 16% chỉ tiêu huyện giao.
 (9). Giữ vững xã đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM. Giữ vững 11/11 thôn đạt chuẩn 14/14 tiêu chí NTM. 
4 - Xây dựng NTM nâng cao và Thôn NTM kiểu mẫu: Xây dựng xã NTM nâng cao: 02 tiêu chí(tiêu chí: Quy hoạch; Tổ chức sản xuất) +Xây dựng Thôn NTM kiểu mẫu là 01 thôn (Đội 1). (10) Đường giao thông được cứng hóa 1.6 km. 
2. Về văn hóa - xã hội (08 chỉ tiêu) (11). Tỷ lệ Tăng dân số tự nhiên 0,73% (12). Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,8% (86 hộ) (13). Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,5 % (45hộ) (14). Tỷ lệ dân số tham gia BHYT: 93,1% (10.912/11.721 người). (15). Tỷ lệ Hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn 86% (xây mới 30 hộ) (16). Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng: 98%. (17). Tỷ lệ Làng văn hóa và gia đình văn hóa, trong đó: Gia đình văn hóa 77 %; Làng văn hóa đạt 90%. (18). Thôn đạt tiêu chuẩn kiểu ẫu theo lời dạy Chủ tịch HCM 01 thôn. 3. Về môi trường (03 chỉ tiêu). (19). Tỷ lệ che phủ rừng 14,8%. Trong đó: Trồng rừng mới 11 ha, bảo vệ rừng hiện có 411 ha; (20). Tỷ lệ dân số dùng nước hợp vệ sinh đạt 99%; dùng nước sạch đạt 73% trở lên. (21). Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại hộ gia đình 17 %. 
4. Quốc phòng, an ninh (02 chỉ tiêu).
 4. 1. Công tác Quốc phòng: - Tổ chức đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 đạt 100%. - Tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất đảm bảo quân số tham gia đạt 100%. - Xây dựng đơn vị, thôn đội dân quân an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Bảo quản tốt vũ khí trang thiết bị đúng quy định đạt 100%. 5.2. Công tác An ninh trật tự: - Khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”: đạt 90% trở lên. - Duy trì mô hình và phong trào tiếng kẻng bình yên hiệu quả, thiết thực đạt 100% . - Thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh…: đạt 90% trở lên. - Xây dựng Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không có cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật, đạt 100%. - Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đạt 100%.
 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: 
1. Về kinh tế. - Sản xuất nông nghiệp: Ổn định diện tích các cây trồng chính như: Lúa: 600 ha; Ngô: 200 ha; Sắn 297 ha; Mía 90 ha; cây gai xanh 03 ha. Áp dụng các biện pháp thâm canh tăng 5 năng suất, chất lượng, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, cải tạo và đưa các loại giống mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất tập trung ở các thôn Thọ Phú, Kiên Minh; Đức Thịnh; Thành Sơn; Thống Nhất; Làng 11, Xuân Thành; Thành công; Thọ Liên. - Về chăn nuôi: Vận dụng cơ chế hỗ trợ chăn nuôi của Nhà nước, đẩy mạnh chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi. Định hướng cho nhân dân chăn nuôi, gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất theo hướng “Chuỗi giá trị” Tập trung xây dựng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại. Các mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê, tập trung ở các thôn Thành Công; Thôn 11; Thôn Thống nhất; Thôn Xuân Thành, Thọ Liên. Các mô hình chăn nuôi lợn, gà tập trung ở các thôn Kiên Minh; Thọ Phú, Thành Sơn; Thống Nhất; Xuân Thành. - Về thủy sản: Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư có hiệu quả diện tích ao, hồ để nuôi trồng thuỷ sản; đồng thời cần xây dựng các quy trình nuôi cá, nuôi ốc nhồi để tăng năng suất, sản lượng đối với các thôn (Thành Sơn, Thọ Liên, Kiên Minh; Xuân Thành; Thôn 11; Thống Nhất; Đức Thịnh; Thành Công; Thọ Phú, Đội 1). - Phát triển lâm nghiệp: bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 14,8%, bảo vệ rừng hiện có là 411ha, trồng rừng mới 11 ha, tuyên truyền, triển khai cho nhân dân các thôn có diện tích đất lâm nghiệp (thôn Thành Công; Thành Sơn; Thọ Liên; Kiên Minh; Thọ Phú; Đức Thịnh; Thôn11; Thống Nhất) trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao như: lim, lát, dổi, keo…. - Huy động các nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao , phấn đấu có 01 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. + Xây dựng xã các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao: Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đường giao thông nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ: Xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, “lấy sức dân để lo cho dân”. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Huy động và lồng ghép các nguồn lực để bê tông hóa giao thông nông thôn, phục vụ đi lại và lưu thông hàng hóa của nhân dân, đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, hàng rào cây xanh, vệ sinh môi trường; phát động phong trào chỉnh trang khuân viên, nhà ở, xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp” và an toàn, khu dân cư không tội phạm, tệ nạn xã hội”. Phấn đấu năm 2023 đạt 02 tiêu chí gồm tiêu chí: Quy hoạch; Tổ chức sản xuất; 01 Thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu là thôn đội 1. - Về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Tranh thủ tối đa các nguồn lực làm đòn bẩy để phát triển công nghiệp, tạo điều kiên thuận lợi trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn xã như Nhà máy May - Dày da xuất khẩu triển khai trên địa bàn, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế, mở rộng các cơ sở sản xuất, 6 chế biến công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, nông sản; chế biến gỗ gia dụng, đồ mỹ nghệ tập trung ở các thôn Ba Si; Thọ Liên; Kiên Minh; Thọ Phú. - Phát triển thương mai - dịch vụ. Khuyến khích mở rộng phát triển dịch vụ, thương mại; khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển hình thành các loại hình dịch vụ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ cá nhân đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ nhà hàng, cung ứng hàng hóa, bán buôn, bán lẻ đến tận các thôn; giới thiệu các sản phẩm nông, lâm sản, gia súc, gia cầm; các loại quả cam, bưởi, Mít, Mật ong; Dưa vàng 369; các vật nuôi từ gia súc, gia cầm …, tập trung chủ yếu dọc theo đường Hồ Chí Minh (Thôn Thành Công; Thọ Liên; Ba Si; Kiên Minh; Thọ Phú). - Tăng cường quản lý tài chính, hoạt động tín dụng ngân hàng. - Đẩy mạnh phát triển các nguồn thu, thực hiện tốt luật thuế, thu đúng, thu đủ, tăng thu ngân sách, phấn đấu tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân năm 16%. Tăng cường quản lý giám sát, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đảm bảo chi đúng chi đủ, kịp thời, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. - Tăng cường quản lý, sử dụng vốn vay, chú trọng cho việc mở rộng phát triển sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm, nhất là vốn vay ưu đãi, nhằm sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. - Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. + Thực hiện quy hoạch chung đô thị Ba Si Kiên Thọ đến năm 2040. Công khai quản lý và thực hiện đúng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; Quản lý tốt hành lang giao thông; làm tốt công tác lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư và MB đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện về tài chính đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là phát triển giao thông nông thôn. + Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tuyên truyền cho nhân dân không xả rác bừa bãi, tăng cường kiểm tra về việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, thường xuyên thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình phấn đấu 17%. Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho các hộ vay vốn xây dựng các công trình nước sạch vệ sinh môi trường, phấn đấu tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 100%; trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch đạt 73%. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 
2.Văn hóa - xã hội: Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan văn hóa, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 77%; Làng văn hóa đạt 90% trở lên. Thực 7 hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện hương ước của thôn; khuyến khích xã hội hóa, đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn. - Đổi mới phương thức dạy và học, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát động phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” xây dựng xã hội học tập, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục. Coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường cơ sở vật chất trường học; Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện trong giáo dục và đào tạo, nâng cao mặt bằng dân trí giữa các thôn. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, dòng họ học tập; cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào về giáo dục. Phấn đấu năm 2023 đạt được 1 trường được công nhận lại chuẩn gia(Trường THCS Kiên Thọ). - Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết TW 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Duy trì tổ chức ngày lễ hội truyền thống văn hóa thể thao của xã vào ngày mùng 7- 8 tháng giêng và gắn liền lễ hội Lam Kinh năm 2023. - Về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân, trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hằng năm đạt 98%; làm tốt công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 10.912 người = 93.1%. Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ nên sinh đủ hai con, chăm sóc tốt sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Phấn đấu tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm dưới 0,73%. - Thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tập trung tạo việc làm, đưa lao động đi xuất khẩu lao động nước ngoài. hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn 86% trong đó xây mới 30 hộ. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo bình quân năm giảm 86 hộ nghèo = 2,8 %, hộ cận nghèo giảm được 45 hộ cận nghèo = 1.5%. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các đối tượng bảo trợ người có công, gia đình chính sách, các đối tượng xã hội theo quy định của nhà nước. Thực hiện đúng chế độ, duy trì, phát triển các loại quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” để tăng nguồn hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo. 3. Quốc phòng - an ninh. - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng dân quân, dự bị động viên nâng cao nhận thức về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chủ động phòng, chống và làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. 8 - Tập trung xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên đạt chất lượng cao; lấy xây dựng chính trị làm cơ sở gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng tại xã, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. - Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt Đề án 375, Chỉ thị số 10 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; giữ vững ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn xã. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và giải quyết tốt các vấn đề về tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho nhân dân. Duy trì và phát triển phong trào “tiếng kẻng bình yên”. Phấn đấu tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 90 % trở lên. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các đồng chí cán bộ, công chức xã, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, trưởng làng khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình, chủ động phối hợp với các đơn vị, các bộ phận có liên quan để tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả theo tiến độ thời gian quy định. 
2. UBND xã phân công các đồng chí Chủ tịch, các phó chủ tịch, Ủy viên UBND xã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, các thôn lĩnh vực phụ trách trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch. 
3. Giao Văn phòng UBND xã theo dõi chặt chẽ các công việc mà UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao cho các làng, các nhà trường, trạm y tế, các đồng chí cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Định kỳ tổng hợp tình hình kết quả thực hiện báo cáo UBND xã.
 4. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 theo nghị quyết HĐND xã và các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND xã./

công khai TTHC